lV.

A szerző katolikus pap, aki hazájában, Hollandiában és az Egyesült Államokban több egyetemen, teológiai intézetben dolgozott, majd szellemi fogyatékos emberekkel osztotta meg az életét a L’Arche-Daybreak közösségben, a kanadai Torontóban. – Egy trappista kolostorban eltöltött hét hónap egyedülálló lehetőséget nyújtott számára a lelki élet sarkalatos kérdéseinek átgondolására. Lényeglátásával, együttérzésével, humorával, töretlen realizmusával e könyv mélyenszántó gondolatokat és egyben kihívást jelent mindazoknak, akik keresik magukat.

945 Ft

 

 

 

A keresztény meditáció mélységeiWilfrid Stinissen OCD: A keresztény meditáció mélységei

Ez a könyv a keresztény csendmeditáció egy formáját írja le, és különös hangsúlyt helyez azokra a nehézségekre, melyekkel a modern ember találkozik, amikor megpróbál magába mélyedni.

1260 Ft

 

 

 

 

 

Az emberség áraCorona Bamberg: Az emberség ára (ELFOGYOTT)

A szerző 1945-ben lépett be a herstellei Szent Kereszt bencés apátságba, és a berlini egyetemen klasszika filológiát és germanisztikát tanult, bölcsészdoktorátust szerzett. Könyvében a régi remeték és monasztikus szerzetesek életével foglalkozik. De a múlt tapasztalatinak kincsestára „éppen, mert minden a hívő élménye, semmi köze a választottság kiváltságához; mindenkinek hozzáférhető, aki elfogadja Isten ajánlatát Krisztusban”.

945 Ft

 

 

 

 

Mária az egyház tükreRaniero Cantalamessa: Mária az Egyház tükre

A szerző kapucinus szerzetespap, 1980-tól a Pápai Udvar szónoka, ugyanebben az évben otthagyja az egyetemi katedrát, hogy teljesen az igehirdetésnek szentelje magát a világ különböző országaiban, elmélyült ökumenikus érzékenységgel. „Ami előttünk áll, az egy nagyon egyszerű és nagyon gyakorlati útmutatás, egy olyan lelkigyakorlat, amit Mária vezet.”

1680 Ft

 

 

 

 

A terézi imaEmmanuel Renault OCD – Jean Abiven OCD: A terézi ima

Végigkíséri Teréziát útjának egyes szakaszain. Először az elmélkedő imádsággal próbálkozik, majd Osuna módszerét követi, végül sok tévedés és tapogatózás után megtalálja a saját útját. A szerzők gyakorlati útmutatásokat adnak, milyen legyen a hozzáállásunk a Szent Teréz által leírt természetfölötti imaformákkal kapcsolatban.

420 Ft

 

 

 

 

A belső ima gyakorlataEgy karthauzi szerzetes: A belső ima gyakorlata

Kis elmélkedési útmutató, amely egyszerűen adja a belső ima általános vázát, „míg Isten még nagyobb és egységében még gazdagabb egyszerűségre nem vonz, és Ő maga létre nem hozza a valóban ’egyedül szükségeset’.”

420 Ft

 

 

 

 

 

Üres kézzelConrad De Meester OCD: Üres kézzel

Lisieux-i Szent Teréz életútja, akiről azt mondják, hogy életében ismeretlen volt, halála után pedig félreismerték. – A könyv elkezdi feltárni, hogy hová vezet Teréz üzenete, egy olyan üzenet, melyre várva vár a világ, s amely egyre inkább aktuálissá válik. Megmutatja, milyen út vezeti el Istenhez Terézt és a ma emberét.

945 Ft

 

 

 

 

Isten jelenlétébenConrad De Meester: Isten jelenlétében, A Feltámadásról nevezett Lőrinc testvér

Ezt a szerény, csendes, ám Isten szeretetétől és mély emberi együttérzéstől sugárzó kármelita szerzetest, a nyugati lelki irodalom klasszikusai között tartja számon. Lőrinc hagyatéka korának – a XVII. századnak – stílusjegyeit viseli, de éppen ez adja különleges zamatát és talán súlyát is. Világszerte számos nyelven ismertek ezek a művek. Magyarul először tarthatja kezében a teljes fordítást az olvasó.

945 Ft