lll.

 a szeretet élete

P. Tilmann Beller: A Kármel útja: a szeretet élete

ELFOGYOTT

„Aki szeret, az a másiknak valami szépet akar adni. Aki nagyon szeret, még többet akar adni. De aki a legmélyebben szeret, önmagát akarja odaajándékozni a másiknak. Ezt teszi akkor, ha a másik kívánja, de akkor is, amikor egyszerűen örömet akar szerezni, és mindez talán szavak nélkül történik.” Mindazoknak szól ez a könyv, akik közösségben élnek, akár családban, akár kolostorban. Az emberi együttélés sokszor fájdalmas és terhet jelent, amely mégis az életszentség biztos útja… A cél, hogy közösségeinkben ne uniformizált emberek legyenek, hanem eredeti személyiségek, akik a Jóisten által nekik ajándékozott külső-belső adottságaikat elfogadják, és a szentségek által adott belső erővel kimunkálják… A szerző katolikus pap, schönstatti atya, pszichológus. A modern embernek és korának tükröt tart, szembesít rejtett önmagunkkal.  A családi élet és a szerzetesi élet meglepő párhuzamát mutatja.

980 Ft

 

 

 

Kontemplatív ima a Kármelben

Wilfrid Stinissen OCD: Kontemplatív ima a Kármelben

ELFOGYOTT

Konkrét segítséget nyújt a belső imát gyakorlóknak. A belső ima döntő jelentőségű szakaszát tárgyalja Keresztes Szent János alapján: az érzékek éjszakáját. Ezen a szakaszon sokan visszafordulnak az útról, mert nem értik, mi történik velük. Nem tudják, hogy a kezdeti eufórikus imaélet után törvényszerűen bekövetkezik a kedvetlenség, a szárazság az édességes érzések hiánya miatt. Ekkor kezdi ugyanis Isten közölni magát a lélekkel. Isten, aki egészen más, mint mi, ezért először fáj a jelenléte. Nem azt kapjuk, amit megszoktunk. Nem tejed adnak, hanem szilárd táplálékot, amivel meg kell kínlódnunk. Ha tudatosan fölvállaljuk ennek a szakasznak lelki küzdelmeit, megtisztulunk ebben az éjszakában, és betölt bennünket szelíd fényével Isten jelenléte, aki béke és öröm a Szentlélekben.
980 Ft

Az első monachusok neveléseAz első monachusok nevelése

A Kármel ősi írásaiból

Fr. G. Wessels O.Carm. rendtörténeti kutatásai azt mutatják, hogy ez az írás egészen a XVII. századig a kármelita szerzetesek alapvető kézikönyvéül szolgált. Keresztes Szent János tanítására is nagy hatással volt.

420 Ft

 

 

 

 

Jézus, az ÜdvözítőJézus, az Üdvözítő

ELFOGYOTT

 

Egy szerzetes a keleti egyházból: Jézus, az Üdvözítő – Egyszerűen nézz rá! Rövid elmélkedések az evangéliumról. Isten egyszerű, de mi merünk-e egyszerűen imádkozni, egyszerű tekintettel közeledni hozzá, aki előbb szeretett? – Egy évtizedek óta imádkozó szerzetes mutatja meg, milyen az imában letisztult tekintet, amely egyszerűen néz az Üdvözítőre az evangéliumban.

945 Ft

 

 

 

Tövisek a rózsánSr. Bridget OCD: Tövisek a rózsán

A szerző svéd származású, az evangélikus hitről áttért sarutlan kármelita szerzetesnő, Dél-Afrikában él. Ez a színdarabja elnyerte a „Kulturális-Művészeti Bizottság” által, a Szentév alkalmából meghirdetett drámapályázat első díját. – Kis Teréz és Nietzsche emberi tapasztalatába kísérel meg belépni. Mit éreztek? Mi zajlott a szívükben? Mi történt az „éjszakában”? – Korszakunk legnagyobb tragédiája a hit és kultúra különválása.

420Ft

 

 

 

 

Nem bántam meg...„Nem bántam meg…” - ELFOGYOTT

Lisieux-i Szent Teréz életútja, ahogyan ma élő kármelita nővérei látják. A lelki gyermekség kis útja az igazság és a bátorság útja. Ha ezen haladunk – futva, görnyedezve, botorkálva, mindegy –, Isten igazi arcával találkozhatunk. Az újjáteremtő irgalom szelíd fényével, amely éppen törékenységünk és bizalmunk hívó szavára ragyog fel válaszul. „Nem bántam meg, hogy átadtam magam a Szeretetnek.” Ez Teréz végső vallomása.

300 Ft

 

 

 

 

A Szeretet rejtekébenA Szeretet rejtekében, Lisieux-i Szent Teréz levelei nővéréhez, Céline-hez

ELFOGYOTT

 

„Csak a te szíved tudja elolvasni ezt a levelet…” – írja Lisieux-i Szent Teréz nővérének, Céline-nek. Olvassuk azzal a meggyőződéssel, hogy ami száztíz évvel ezelőtt történt a modern idők egyik legnagyobb szentjének életében, ránk is vonatkozik. Előttünk is megnyílik a „kis út”, bizalomra és ráhagyatkozásra hív.

1200 Ft

 

 

 

Lelki tanácsokLelki tanácsok, Avilai Szent Teréz leveleiből

Avilai Szent Teréz levelei kevéssé ismertek nagy művei árnyékában. Pedig talán éppen ezeken a lapokon tárul föl Teréz páratlan személyiségének szinte minden vonása: a reformátoré, a rendalapítóé, a zseniális szervezőé, a melegszívű, nővéreinek sorsát szívén viselő elöljáróé. A sorok között rejlik finom humora, bölcsessége és fejlett diplomáciai érzéke. A legjobb úgy olvasni, mintha személyesen nekünk szólna, lelki tanácsként.

840 Ft  

 

 

 

 

Lótusz vagy keresztDennis Gira: Lótusz vagy kereszt

A szerző a párizsi „Institut Catholique” tanára. A buddhisták vallásuk egyik legjobb szakértőjeként tartják számon. E könyvben leírja belső útját..., valamint indokait, a Lótusz és Kereszt közül miért választja az utóbbit. Reméli, hogy gondolatmenete azok számára is hasznos lesz, akik a keresztény hit helyességét latolgatják a jelen világban.

945 Ft