Szent Terézia anyánk ünnepe

Csóka János pálos tartományfőnök atya homíliájának vázlata Szent Terézia anyánk ünnepén 2017. október 15-én.

Jézussal való kapcsolat (barátság, jegyesi) bensőséges
-    Ez a mi hivatásunk lényege.
-    Azt mondhatnánk, hogy ez önző életszentségre törekvés: nem csinálunk semmit, nem hasznos, csak kellemes, a saját kedvtelésünkre keressük a mennyei édességeket és vigasztalásokat.
-    Ezzel már engesztelünk is. Ez szolgálat a világnak.
-    A legbelsőbb kör: a kapcsolat köre.

Jelenléte jelenlétet kíván!
Amennyire a menyasszony átadja magát a vőlegénynek, annyiban tudja a vőlegény is neki adni magát. Amennyit befogad a menyasszony a vőlegényből, annyira válik hasznára a világnak.
Ez a Jézussal lét nem csak az imában valósul meg, hanem az egész nap folyamán.
Önmagában érték, és szolgálat/engesztelés – másokért is teszem.
(közlekedő edény hasonlat)


Küzdelmes: munka (ld. sivatagi atyák)!
Kép: Jézussal kéz a kézben…
-    fáradtság = lélek unalma, lelki szárazság…
-    vízhólyag = testi fájdalmak, nehézségek…
-    gyümölcsfák az út szélén = kísértések
-    szélvihar, jégeső = gonosz agresszív támadásai
Mindig vele maradni, a világért is.


Karizma az egyházban: amikor nem is konkrét célért imádkozol, hanem egyszerűen „csak” imádkozol, „csak” vele vagy.
Ez a vele lét nagyon gazdag:
1.    hivatásom lényege, hiszen menyasszony vagyok. Nem valamiért vagyok az Úrral, hanem az Úr miatt. (Házasság)
2.    ez a vele lét egyesülés az Úrral = az ember hivatásának lényege.
3.    szolgálat a világnak, az embereknek. Értük, miattuk vagyok veled Uram.
Adományaink lángra gyúlnak bennünk és ellobbannak.
Ebből a Jézussal való kapcsolatból fakad a szolgálatunk is a világ felé: az ima és a vezeklő egyszerű élet. Jézusért!