"A Kármel látóhatára" c. sorozatban megjelent kiadványok

Kiadványaink megrendelhetők a Kapcsolat menüpontban lévő üzenetküldő lapon, az illesforras[kukac]ocd.hu email-címen valamint kolostorunk postai címén:
Sarutlan Kármelita Nővérek, 7396 Magyarszék, Pf. 9.

A megrendelést követően a könyveket -
ha egy A/5-ös méretű borítékba beleférnek a kért könyvek, postai úton küldjük el, az aktuális postai díjszabás feltételeivel.
Egyébként
a GLS futárszolgálat szállítja ki. KEDDEN és CSÜTÖRTÖKÖN viszik el tőlünk a csomagokat, amelyeket a keddi szállításnál szerdán, csütörtöki szállításnál pedig pénteken kézbesítenek. Igény szerint a saját címe mellett más címet is lehet adni, ahol az átvétel napközben biztosított.
Amennyiben kívánja, automatikus e-mailt tudunk küldeni a csomag várható érkezéséről.

Kérjük, szíveskedjék pontosan megadni nevét és címét! Köszönjük.


Szent Terézzel napról napra

„Az Úr nem annyira a tettek nagyságát nézi, mint inkább azt a szeretetet, amellyel őket végrehajtjuk. Ha tehát megtesszük, amit tehetünk, az Úr meg fog bennünket segíteni, hogy napról napra többre legyünk képesek. Ezért ne veszítsük el bátorságunkat.”

Avilai  Szent Teréz fenti sorai jellemzik szerzőjük egész életét, és bátorítóak lehetnek mindazok számára, akik olvassák könyveit. Bölcs és mély hitből fakadó meglátásai segítségünkre lehetnek abban, hogy korunk és a magunk nehézségeit felülről lássuk. Szent Teréz az Egyház leányaként, a földi élet realitásában élve mutat rá arra, hogy az evangéliumi élet megvalósítható.

A kármelita nővérek „mindennapi kenyerükként” táplálkoznak műveivel közös imaóráikon és egyéni olvasásuk közben. Az olvasmányos imaórákon használt szemelvényeket most kötetbe rendezték, hogy ilyen módon is közkinccsé tegyék. Szövegválasztásuk az Egyház liturgikus időszakaihoz igazodik: az adventi, karácsonyi, nagyböjti, húsvéti időnek, a főünnepeknek és egyes szentek ünnepeinek önálló szövegük van, az évközi idő olvasmányai pedig lehetőséget adnak akár a heti beosztásra, akár a művek hosszabb részeinek folyamatos olvasására. Reméljük, hogy mindannyian, akik e könyvet forgatjuk, egyre bensőségesebb barátságba kerülünk az Atyával és a Fiúval a Lélekben. 

1500 Ft

 

Joseph Bernardin bíborosJoseph Bernardin bíboros: A béke ajándéka

Joseph Louis Bernardin 1928-ban született, 1952-ben szentelték pappá, 1966-ban püspökké. 1972-82-ig Cincinati érseke. 1974-77-ig az Egyesült Államok Püspökkari Konferenciájának elnöke. 1982-től haláláig Chicago érseke.

Életének utolsó éveit tárja elénk, azt az időszakot, amelyet súlyos megpróbáltatások jelöltek meg. Az egyik, a legnehezebb próbatétele az volt, amikor papi feddhetetlenségét ásták alá: szexuális visszaéléssel vádolták. A bíboros egyetlen védekezőeszköze az igazság volt. A tárgyalások során - amely az első pillanattól kezdve a média jelenlétében folyt - kiderült, hogy hamis a vád. Ez a rendkívül nehéz időszak mély sebet ejtett a bíboros lelkén, s mint később kiderült, egészségén is. 1995 júniusában újabb megpróbáltatással kell szembesülnie: a rákbetegséggel. Végigjárja a betegség minden fázisát: a műtétet, a kimerítő kezeléseket, a gyógyulás felcsillanó reményét, majd a remény szertefoszlását. Betegsége mégsem töri össze. Levelek sokasága tanúskodik arról, hogy igazi pásztorként, figyelmes, gondoskodó, önzetlen szeretettel veszi körül betegtársait, s támaszuk lesz életük végső perceiben. 1996. november 14-én költözik át élete egyetlen Urához.

1110 Ft

 

 

 

 V. Sion könyv borítójaVictor Sion: Lisieux-i Szent Teréz spirituális realizmusa

Egy fiatal lány, aki sosem választotta szét a földet és az eget, földi útjának konkrét, illékony körülményeit Istentől való hivatásának követelményeitől - sem mindennapi tevékenységeiben, sem keresésének mélységében, sem pedig abban, ahogyan szeretett. Kétségkívül azért válhatott annyi ember lelki vezetőjévé manapság, mert képes volt az ég és a föld feszültségében egyensúlyt teremteni, és ebben a feszültségben hatékonyan élni. Minden bizonnyal ez az, ami Teréz tanítását annyira modernné teszi.

A történelem nagy személyiségeinek élete a valóságban zajlott, konkrét körülmények között, életútjuk és tetteik mégis szimbolikus jelentéssel bírnak. Teréz sem nagy szent csupán, hanem korunk emberének mintaképe. Nemcsak azon kevesek számára lehet követendő példa, akiket Isten szemlélődő életre hívott, hanem mindazoknak, akik helyüket keresik a Misztikus Testben. Teréz azt az embert példázza, aki nap mint nap fájdalommal tapasztalja meg vágyainak határtalanságát és ereje végességét. (Részlet Michel Quoist előszavából)

 1920 Ft

 

Szent Teréz

Jean Abiven OCD: Látogasd meg önmagad! - Lelkigyakorlat Avilai Szent Terézzel

"Kedves Olvasó! Tizenöt napot tölt majd el Avilai Szent Terézzel, pontosabban Teréz segítségével az Úr társaságában. Talán a köztiszteletnek örvendő szent neve indította Önt e könyv olvasására vagy egyszerűen az a vágy, hogy időt szánjon egy lelki lélegzetvételre, távol mindennapi életétől.

Loyolai Szent Ignác a Lelkigyakorlatokban olyan módszert javasol a lelkigyakorlatozónak, amely több szakaszban vezeti el annak felismerésére, hogy mit vár tőle az Úr annak az időnek és környezetnek adott feltételei között, amelyben él.

E kis könyv nem azzal a céllal íródott, hogy a Lelkigyakorlatokat ültesse át Szent Teréz szövegeire. Ez bravúros lett volna, de a legjobb esetben is erőltetett lenne az összhang. Ahhoz azonban, hogy együtt járjuk az utat Avilai Terézzel, nem szükséges elfelednünk az ignáci módszert. Ezt követjük mindaddig, amíg nem erőltet a terézi üzenetre olyan béklyót, amely meghamisítaná azt. Márpedig Teréznek nincs egyéb mondanivalója számunkra, mint ami vele történt."

 

Jean Abiven OCD 1922-ben született Brestben. 1977-ben lépett be a Sarutlan Kármelita Rendbe, ahol jelenleg a klerikusok prefektusa. A toulouse-i Katolikus Egyetemen filozófiát tanít. Különleges kutatási területe Avilai Szent Teréz életműve.

 1280 Ft

 

A Kármel elfelejtett gyökerei Dr. Veronika Elisabeth Schmitt OCD: A Kármel elfelejtett gyökerei

A kármelita rend különös kincse, hogy „két tüdővel lélegzik". Gyökerei a keleti egyház remetéinek kora-keresztény, monasztikus, szemlélődő életébe nyúlnak vissza. Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János ebből a forrásból merítettek. A szerző a kármelita rend keletkezésének valóságos helyéhez viszi az olvasót. Az Illés-forrásnál, keleti remeték nyomába lépve, az ószövetségi Illés próféta példáját követve járták az első Nyugatról jött szerzetesek a kontempláció útját. A szív belső békességét kívánták elnyerni, amely befogadóvá teszi az embert Isten szemlélésére. Az első monachusok nevelése című írásban így fogalmazzák meg ezt a vágyat: „ne csak halálunk után, hanem már ebben a halandó életben egy kissé megízlelhessük szívünkben és megtapasztalhassuk lelkünkben az isteni jelenlét erejét és a mennyei dicsőség örömét." Adja meg ezt Isten mindnyájunknak!

 

A könyv szerzője, Dr. Veronika Elisabeth Schmitt a dachaui Kármelben él. Kimerítő kutatásokat folytatott a rend örökségének, múltjának feltárására vonatkozóan. Doktori disszertációját a müncheni egyetem teológiai fakultásán védte meg.

1980 Ft