Július 16. KÁRMELHEGYI BOLDOGASSZONY ÜNNEPE

Szeretettel hívjuk kedves Vendégeinket Kármelhegyi Boldogasszony ünnepére!

KÁRMELHEGYI BOLDOGASSZONY tiszteletére július 16-án 17.30-kor ünnepi szentmisét mutat be Fódi Ákos atya.
A szentmise után lehetőség nyílik a skapuláré felvételére is.

Mindenkit szeretettel várunk!

Július 16-án a napirendünk:

8.00 Laudes
kb. 8.45-től 16.45-ig Szentségimádás
16.45 Vesperás
17.30 Szentmise
20.00 Kompletórium


Rövid ismertető a skapuláréról:

A skapuláré
   1251 körül, amikor a Rend létét veszély fenyegette, a Szűzanya megjelent Stock Szent Simonnak, a kármeliták akkori generálisának és megígérte, hogy közbenjár értük. Különleges pártfogásának jeléül átadta neki az ő szent ruháját, a skapulárét.
Több, mint hét évszázad óta viselik a hívek a skapulárét akár ruha, akár érem formájában – melynek egyik oldalán a Jézus Szíve kép, a másikon a Kármelhegyi Boldogasszony látható - , kifejezve ezzel Mária iránti elköteleződésüket, szeretetüket és a Kármel családjához való tartozást. Kérik a Szűzanya védelmét életük minden helyzetében, főként pedig azért, hogy közbenjárása által elnyerjék az örök üdvösséget és a tisztítótűzből való szabadulást.
A skapuláré nem „talizmán” vagy mágikus eszköz, amely automatikusan garantálja a mennyországot, és felment a keresztény élet kötelezettségei alól. Épp ellenkezőleg: az önátadás jele. Kiváltságai olyan kegyelmek, melyeket a Szűzanya hűséges életük jutalmaként nyer el gyermekei számára Krisztus Urunktól.

Napi felajánló ima
Ó, Boldogságos Szeplőtelen Szűz, Kármel-hegy ékessége és fénye, ki különösen kegyes szemmel tekintesz arra, aki áldott ruhádat viseli; tekints reám is kegyesen és fogadj oltalmad palástja alá. Erősíts hatalmaddal, világosítsd meg lelkem homályait bölcsességeddel s gyarapítsd bennem a hitet, reményt és szeretetet. Ékesítsd fel lelkemet kegyelmekkel és erényekkel, hogy isteni Fiadnak mindenkor kedve teljék benne. Állj mellettem életemben, vigasztalj meg halálomban édes jelenléteddel, és mutass be a Szentháromságnak mint gyermekedet és ájtatos szolgádat, hogy a mennyországban örökké dicsérhesselek és áldhassalak. Amen.
Három Üdvözlégy Mária ... és Dicsőség ...